حتما یه مشکلی پیش اومده ، خیلی زود درستش میکنیم ....