در 16 فوریه سال 2022، ISO/IEC 27002:2022 که سرفصلهای پیوست الف و راهنما و بهروشهای امنیت اطلاعات، امنیت سایبری و حفاظت از حریم خصوصی - کنترل های امنیت اطلاعات و راهنمای پیاده سازی الزامات ISO27001 میباشد منتشر شد.
 تغییری که منجر به تجدید نظر در ISO/IEC 27001 خواهد شد و انتظار می رود که استاندارد معروف ISMS و یا ISO27001 تا اکتبر 2022 منتشر شود.
برای اطمینان از انطباق کامل در حرکت رو به جلو، شرکت Bsi اینفوگرافیک مهاجرت به استاندارد جدید و یک انتقال آرام را ایجاد کرده است.
که لینک آن در زیر مشاهده میفرمایید :

ISO27001JourneyGuide.pdf


محمد شروین جعفرزاده