google-site-verification=EFtf_1LKGFSDgRr-C_I_fzNkKj8TSrF064CMzVRz_Kk

شروین جعفرزاده

معرفی متدولوژی های ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات

/risk-management

موضوع ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین فرآیندهای پیاده سازی استانداردهای GRC و به ویژه ISMS، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در این بین بکارگیری و انتخاب یک روش و متدولوژی مناسب و درخور سازمان که بتواند با صرف کمترین زمان و انرژی، به خوبی آسیب پذیری ها و تهدیدات سازمان را تحلیل و شناسایی نماید، همواره به عنوان یکی از اصلی ترین چالش های مدیران و راهبران امنیت اطلاعات بوده است. در این مقاله سعی داریم تا با معرفی شاخص ترین متدهای ارزیابی ریسک، شما را در انتخاب یک روش مناسب یاری نماییم.


CERT/CSIRT چیست و چه مولفه هایی دارد؟

/post-35

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای ، تیمی است که به یک سازمان مشخص، خدمات و پشتیبانی لازم برای پیشگیری و پاسخ به رویدادهای امنیتی کامپیوتری ارائه می دهد.